НЕВИННО МАЛКО УБИЙСТВО от Жан-Пиер Мартинез

Неволно прелюбодеяние може лесно да доведе до непредумишлено убийство, но да се отървете от много доказателства е съвсем различен въпрос…

3 персонажа: 

1 мъж 

2 жени

Тази пиеса може да бъде адаптирана за 2 мъже и 1 жена чрез размяна на пола на героите.